promo

Scrisoare cu Stiri

       Site gazduit de MXHOST

Logo-ul MXHOST

Gazduire site si inregistrare domenii

ACTE DE STARE CIVILA
CASATORIE
 Declaratie de casatorie
 Buletine de identitate ale solicitantilor
 Certificate de nastere
 Certificat medical prenuptial, cu mentiunea "apti pentru casatorie"
 Taxa extraconjugala de timbru (2.200 lei)
 Sentinta judecatoreasca de pronuntarea divortului, definitiva si irevocabila (daca unul din soti a mai
fost casatorit)
 Certificat deces (daca unul dintre soti este vaduv)
LIVRET DE FAMILIE (la cerere)
 Acte de identitate (ale sotilor si ale copiilor pana la varsta de 14 ani, daca se afla in intretinerea
parintilor)
 Cerere Certificat casatorie
 Certificat de deces (in cazul in care unul dintre soti este decedat)
 Hotarare judecatoreasca de divort, definitiva si irevocabila (daca este cazul)
 Dovada domiciliului comun al sotilor
CERTIFICAT DE NASTERE
 Certificat medical de constatare a nasterii
 Buletinul de identitate al mamei
 Certificatul de nastere al mamei (daca este divortata sau necasatorita)
 Certificat de casatorie
 Buletinul de identitate al declarantului (daca parintii copilului nu sunt casatoriti)
 Declaratie de stabilire a numelui copilului (daca parintii poarta nume de familie diferite)
TERMENELE DE DECLARARE A NASTERII
 15 zile de la nastere, daca copilul se naste viu si este in viata 3 zile de la nastere, daca copilul s-a
nascut mort 24 ore de la deces, daca copilul s-a nascut viu dar a murit in primele 15 zile
 Daca declararea nasterii se face la mai mult de 1 an, pentru inregistrare este necesara o sentinta
judecatoreasca
 Nedeclararea nasterii in termenele prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda
DUPLICAT CERTIFICAT DE NASTERE
 Cerere Taxa extrajudiciara (2.800 lei)
 Act de identitate solicitant (duplicatul se elibereaza numai titularului)
 Copie certificat vechi (daca exista)
CERTIFICAT DE DECES
 Certificat medical de constatare a decesului
 Buletinul de identitate al defunctului
 Buletinul; de identitate al declarantului
 Livretul militar al defunctului (daca acesta era de sex masculin si nu depasise varsta de 55 de ani)
 Certificat de nastere Inregistrarea se faca in maximum 3 zile de la deces; in caz contrar, este
necesara aprobarea procuraturii
DUPLICAT CERTIFICAT DE DECES
 Cerere Buletinul solicitantului
 Taxa extrajudiciara de timbru (2.800 lei)
 Copie a certificatului vechi (daca exista)
AUTORIZATII DE URBANISM
SOLICITARE PRIVIND ISTORIA DE ADRESA / CONFIRMARE DE ADRESA
 Cerere
 Nume si prenume, domiciliu, justificarea solocitarii, data, semnatura
 Acte de proprietate
 Copii legalizate, transcrise sau intabulate, cu precizarea dimensiunilor si vecinatatilor
 Planuri anexa la titlul de proprietate
 Plan de situatie 1:500 si 1:2000
 Taxa Dosar incopciat
 Fotocopie act identitate
 Certificat fiscal
SOLICITARE PRIVIND ISTORIA DENUMIRE ARTERA
 Taxa Dosar incopciat
SITUATIE JURIDICA
 Cerere Copie act identitate
 Copii legalizate:
Plan de situatie (1:500, 1:2000)
 Certificat fiscal
 Dosar cu sina
AUTORIZATII CONSTRUIRE / DESFIINTARE LUCRARI
 Cerere tip
 Dovada titlului solicitantului asupra terenului si constrctiilor (acte de proprietate, concesiune,
Inchiriere, asociere) –
 Legalizate Adeverinta de la Circumscriptia Financiara pentru evidenta proprietatii
 Certificat de confirmare a regimului juridic eliberat de DGUAT - serviciul Evidenta Proprietatii
 Certificat de Urbanism cu plan anexa (copie) vizat Plan Regulament PUD/PUZ aprobat Aviz CTUATDGUAT
Aviz CULPAT-CGMB Avize mentionate in Certificatul de Urbanism (Utilitati necesare, PSI,
Sanepid, Mediu, ALA, Primarie sector, Contract RASUB) Avize suplimentare (in functie de destinatia
si amplasamentul constructiei: acord vecini, aviz politie rutiera, aviz Metrorex, etc.) Proiect pentru
autorizatia de construire (PAC) - 2 exemplare
 Piese scrise: memorii tehnice pe specialitati, evaluare (deviz), expertize tehnice, studiu si aviz
geotehnic, aviz ocupare temporara a domeniului public
 Piese desenate: ridicare topo, plan trasare, planuri la toate nivelele, sectiuni (transversale,
longitudinale), toate fatadele, plan fundatii, plan invelitoare, releveu si foto pentru autorizatie
desfiintare
 Dosar incopciat
PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
 Avizul comisiei de precoordonare retele edilitare
 Piese scrise: memoriu justificativ cu referiri la conditiile geotehnice, cai de comunicare, amenajari
teren, retele de apa si canalizare, retele electrice, termice, gaze, telefonie, TV Aviz Comisie de
circulatie
PLANURI URBANISTICE ZONALE
 Studiu de impact (intocmit de firma autorizata)
 Acord de mediu (de la Agentia de Protectie a Mediului)
 Aviz Comisie de precoordonare retele edilitare
 Piese scrise: Memoriu general (justificarea detalierii zonei studiate, situatia existenta, prioritati,
reglementari pe categorii de probleme, variiante studiate, solutii)
 Piese desenate:Situatie existenta si reglementari (ITL sc. 1:10.000 si 1:5.000);
 Planse: 1. Zonificare teritoriala, Cai de Comunicare si Bilant Teritorial, 2. Echipare tehnico edilitara, 3.
Obiective de utilitate publica
 Dosar incopciat Aviz
 Comisie circulatie
ATRIBUIRE LOCUINTE PERSOANE FIZICE
 Cerere Precizarea domiciliului si numarului de telefon
 Certificat de revolutionar (copie)
 Acte identitate (fotocopie, toti membrii familiei)
 Certificate de nastere (fotocopii, pentru copii sub 14 ani)
 Hotarare divort (copie, dupa caz)
 Contractul de inchiriere sau proprietate al domiciliului (copie)
 Carnet de munca incheiat la lichidare (copie)
 Carnet de somer vizat la zi
 Declaratie autentificata din care sa rezulte ca nu e salariat sau pensionar, ca nu detine locuinta
proprietate personala si nici nu a instrainat o locuinta dupa anul 1989